Limba Franceza - suporturi de curs

Introducere | Clasa a 5-a - Notiuni tehnologice | Activitate cu WORD | Activitate practica elevi in retea | Curricula cu tehnologie | RESURSE | VOCABULAR | CIVILIZATIE | CULTURA | LIMBA - GALICISME | LITERATURA | COMPARATIE GREACA VECHE | GRAMATICA LE NOM | GRAMATICA ARTICOLUL | GRAMATICA ADJECTIVUL | GRAMATICA PRONUMELE | GRAMATICA NUMERALUL | GRAMATICA VERBUL | GRAMATICA ADVERBUL | GRAMATICA PREPOZITIA

Franceza clasa a v-a

Regāndirea structurii curriculum-ului pentru limba franceză studiată īn īnvăţămāntul obligatoriu a pornit de la următoarele premise:

  • introducerea noului plan-cadru de īnvăţămānt;
  • dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective;
  • necesitatea proiectării unui set unitar de obiective cadru şi de referinţă pentru toate limbile moderne studiate īn şcoala romānească, din perspectiva modelului comunicativ-funcţional de predare/ īnvăţare a acestora;
  • necesitatea proiectării conţinuturilor predării īn funcţie de nevoile de comunicare ale celui care īnvaţă;
  • asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta, ţinānd cont de obiectivele ciclurilor curriculare;

Īn acest context, structura actualului curriculum cuprinde: obiectivele cadru, urmărite pe īntreg parcursul īnvăţămāntului obligatoriu (aceleaşi pentru limba modernă 1 cāt şi pentru limba modernă 2); obiective de referinţă, exemple de activităţi de īnvăţare şi conţinuturi (acestea din urmă sub-īmpărţite pe teme, acte de vorbire şi elemente de construcţie a comunicării) proiectate pentru fiecare clasă; standarde curriculare de performanţă pentru clasa a IV-a, respectiv clasa a VIII-a.

OBIECTIVE CADRU

 

 

  1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
  2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
  3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
  4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
  5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi al civilizaţiei franceze