Limba Franceza - suporturi de curs

Curricula cu tehnologie

Introducere | Clasa a 5-a - Notiuni tehnologice | Activitate cu WORD | Activitate practica elevi in retea | Curricula cu tehnologie | RESURSE | VOCABULAR | CIVILIZATIE | CULTURA | LIMBA - GALICISME | LITERATURA | COMPARATIE GREACA VECHE | GRAMATICA LE NOM | GRAMATICA ARTICOLUL | GRAMATICA ADJECTIVUL | GRAMATICA PRONUMELE | GRAMATICA NUMERALUL | GRAMATICA VERBUL | GRAMATICA ADVERBUL | GRAMATICA PREPOZITIA

Unitatea de învăţare

Conţinuturi

Standard lb franceza

Standard Tehnologie

Link

Unité 0

Préludes

Leçons orales

Tema :

§       Copilul despre sine

§       Activităţi curente : activităţi, zilele săptămânii

§       Cultură şi civilizaţie : nume şi prenume tipice, poezii

Acte de vorbire :

§       A saluta şi a răspunde la salut

§       A se prezenta şi a prezenta pe cineva

§       A identifica elemente din mediul familiar

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Numeralul cardinal (1-12)

§       Verbul : indicativ prezent pentru verbele uzuale de grupa I (s’appeler), verbele neregulate (faire), verbele auxiliare (avoir, être)

§       Adverbul : de afirmaţie (oui), de negaţie (non, ne …pas)

Limba

Literatura

Civilizatie

1 cunoaste operatii de baza si concepte

2. ultilizeaza instrumente de cautare

3. utilizeaza tehnologia pentru a rezolva probleme

4. utilizeaza tehnologia pentru a produce informatii

5. utilizeaza tehnologia pentru comunicare

6. cunoaste si aplica aspecte sociale, etice si umane legate de tehnologie

 

Unité 1

Bonjour l’école !

Tema :

§       Copilul despre sine : nume, sex, însuşiri fizice

§       Cultură şi civilizaţie : nume şi prenume tipice, poezii

Acte de vorbire :

§       A saluta şi a răspunde la salut

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Fonetică şi ortografie : alfabetul

§       Verbul : indicativ prezent pentru verbele uzuale de grupa I (s’appeler), verbele auxiliare (être)

§       Pronumele personal subiect

 

 

 

Unité 2

Le sac de Caroline

 

Tema :

§       Şcoala : obiecte şcolare, activităţi

§       Cultură şi civilizaţie : poezii

Acte de vorbire :

§       A se prezenta şi a prezenta pe cineva

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Fonetică şi ortografie : sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică (vocalele [i], [y], [u]), apostroful

§       Substantive comune la singular şi plural

§       Articolul nehotărât

§       Verbele auxiliare : avoir

§       Expresii impersonale uzuale : il y a

 

 

 

Unité 3

Une famille nombreuse

Tema :

§       Familia : membrii familiei

§       Cultură şi civilizaţie : nume şi prenume tipice, poezii

Acte de vorbire :

§       A identifica elemente din mediul familiar

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Fonetică şi ortografie : sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică (literele mute)

§       Substantive comune la singular şi plural

§       Articolul hotărât

§       Pronumele on=nous

§       Indicativul prezent pentru verbele regulate de grupa I

 

 

 

Unité 4

Les apparences sont trompeuses

Tema :

§       Copilul despre sine : însuşiri fizice şi morale

§       Cultură şi civilizaţie : poezii

Acte de vorbire :

§       A descrie persoane

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Fonetică şi ortografie : accentele, sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică

§       Pronumele interogative : qui ?, qui est-ce ?

§       Galicismul : c’est, ce n’est pas

§       Verbele neregulate : pouvoir, vouloir

 

 

 

Unité 5

Chez tante Adèle

Tema :

§       Casa : încăperi

§       Cultură şi civilizaţie : nume şi prenume tipice, poezii

Acte de vorbire :

§       A localiza persoane

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică : [s] , [z]

§       Numeralul cardinal : 10-30

§       Verbe neregulate : lire

§       Prepoziţii principale : devant, derrière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul II (17 săptămâni=34 h)

Clasa a V-a (L2), 2h/ săptămână

Manual: Cavallioti

Profesor: Andrei Emilia

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3

Anul şcolar 2006- 2007

 

 

 

Unitatea de învăţare

Obiective de referinţă

Conţinuturi

Nr. de ore

Săptămâna

Observaţii

Unité 8

Confort et élégance

1.1

2.1

2.3

3.1

3.2

4.2

5.1

Tema :

§       Casa : mobilă

§       Cultură şi civilizaţie : cântece şi poezii

Acte de vorbire :

§       A localiza obiecte

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică : semivocalele

§       Adjectivul determinativ posesiv (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses)

§       Prepoziţii principale : sur, sous, dans, avec

 

6h

II : 12-16

      19-23

26 II- 2 III

 

 

Unité 6

Ce que tu es chic !

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.2

5.1

Tema :

§       Activităţi curente

§       Familia : îmbrăcăminte

§       Cultură şi civilizaţie : cântece şi poezii

Acte de vorbire :

§       A identifica elemente din mediul familiar

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică 

§       Substantivul : exprimarea apartenenţei (de +substantiv)

§       Pronumele interogative : que, qu’est-ce que c’est

 

6h

III : 5-9

       12-16

       19-23

 

Unité 7

L’ami ordinateur

1.1

2.1

2.3

3.1

3.2

4.2

5.1

Tema :

§       Copilul despre sine : jocuri

§       Cultură şi civilizaţie : cântece şi poezii

Acte de vorbire :

§       A descrie obiecte

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică : semivocala [j], opoziţia [k]/ [g]

§       Adjectivul calificativ (forme uzuale) şi de culoare, locul adjectivelor uzuale, acordul în gen şi număr (elementele de bază)

§       Verbele neregulate : aller, faire

 

6h

III : 26-30

IV : 2-6

       17-20

      

      

 

      

 

Unité 9

Bon anniversaire !

 

1.1

1.3

2.3

3.1

3.2

3.3

5.1

 

Tema :

§       Activităţi : activităţi curente, lunile anului, exprimarea datei

§       Cultură şi civilizaţie : poezii

Acte de vorbire :

§       A mulţumi şi a răspunde la mulţumiri

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică : vocalele nazale

§       Imperativul

 

6h

IV : 23-27

30 IV- 4 V

V: 7-11

    

 

Unité 10

Vive les vacances !

1.1

1.2

2.3

3.1

3.2

4.2

5.1

Tema :

§       Vremea : anotimpuri, caracteristici climatice

§       Cultură şi civilizaţie : cântece şi poezii

Acte de vorbire :

§       A relata activităţi la prezent

Elemente de construcţie a comunicării :

§       Sunetele limbii franceze şi corespondenţa lor grafică : vocalele nazale (II)

§       Verbe şi expresii impersonale uzuale : il fait beau/ mauvais/ chaud/ froid, il pleut, il neige

§       Adverbul interogativ : où, comment, pourquoi, combien

 

6h

V : 14-18

      21-25

28V- 1VI

 

Èvaluation finale

 

 

4h

VI : 4- 8

      11-15